SALMA ezoteryka

Posledný vývoj

Złote Myśli

I.    VYBRANÉ MYŠLIENKY A CITÁTY

 • Každá vaša myšlienka je skutočná – je to sila. (Prentice Mulford)
 • Myšlienky sa zhmotnia.
 • Priťahujete to, na čo väčšinou myslíte, bez ohľadu na to, či ste si týchto myšlienok vedomí alebo nie. Tam leží pes zakopaný. (Michael Bernard Bekwith)
 • Myšlienky sú magnetické a majú určitú frekvenciu. Keď premýšľate, vaše myšlienky sa vysielajú do vesmíru a magneticky priťahujú všetko podobné, čo je na tej istej frekvencii. Všetko, čo bolo vyslané, vracia sa k svojmu zdroju – k vám. Vaše súčasné myšlienky vytvárajú váš budúci život.
 • Emócie sú neuveriteľný dar. Oznamujú nám, čo si práve myslíme. (Bob Doyle)
 • Naše pocity sú mechanizmom spätnej väzby, ktorý nám hlási, či sme správne naladení alebo nie, či ideme správnym alebo nesprávnym smerom.  (Jack Canfield)
 • To kombinácia myslenia a lásky vytvára neodolateľnú silu zákona príťažlivosti.  (Charles Haanel)
 • Cit je túžba a túžba je láska. Myšlienka presiaknutá láskou sa stáva neporaziteľnou. (Charles Haanel)
 • Veriť, znamená konať, rozprávať a myslieť akoby ste už dostali, o čo ste požiadali. Keď vysielate frekvenciu prijatia, zákon príťažlivosti uvedie do pohybu okolnosti, ľudí a udalosti a vy dostanete to, o čo ste žiadali.
 • Vaša súčasná realita a váš súčasný život sú dôsledkom vašich doterajších myšlienok. Všetko sa úplne zmení, len čo začnete meniť svoje myšlienky a pocity.
 • Vďačnosť je jednoznačne spôsob, ako priniesť do svojho života viac.   (Marci Shimoffová)
 • Mnohí ľudia, ktorí v každom inom ohľade žijú správne, zostávajú chudobní, lebo im chýba vďačnosť.  (Mallace Waltles)
 • Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.  /Albert Einstein (1879 – 1955)/
 • Čo duch ….dokáže vymyslieť, to je schopný aj dosiahnuť.   (M. Clement Stone)
 • Duchovná podstata, z ktorej pochádza všetko viditeľné bohatstvo, je nevyčerpateľná. Máte ju neustále k dispozícii a reaguje na vašu dôveru a požiadavky, s ktorými sa na ňu obraciate. /Charles Jillmore (1854 – 1948)/
 • Darovanie je významný čin, ktorým si pritiahnete do života viac peňazí, pretože keď darujete, vyhlasujete tým: „Mám ich veľa“.
 • James Ray:  Stretávam sa s mnohými ľuďmi, ktorí zarábajú nehorázne veľa peňazí, ale ich vzťahy sú úplne nanič. To nie je skutočný blahobyt. Človek sa naháňať za peniazmi a zbohatnúť, ale nezaručí mu to, že bude žiť v blahobyte. Tým nechcem povedať, že peniaze nie sú súčasťou blahobytu, lebo ňou v každom prípade sú. Ale práve o to ide, sú iba jeho súčasťou. A potom zase stretávam ľudí, ktorí sú „duchovne“ založení, pritom sú však chorí a väčšinou času na mizine. To tiež nie je blahobyt. Život sa má vyznačovať dostatkom, a to vo všetkých oblastiach.
 • Cítiť sa šťastne už teraz je najrýchlejší spôsob, ako do svojho života pritiahnuť peniaze.
 • Presuňte ťažisko svojho myslenia na blahobyt. Myslite blahobytne.
 • Keď sa sami k sebe nesprávate tak, ako to očakávate od iných, nikdy nič na veciach nezmeníte. Vaše činy sú výrazom vášho silného myslenia, takže ak sa k sebe nesprávate s láskou a úctou, vysielate signál, že nie ste dostatočne dôležití, nie ste toho hodní, že si to nezaslúžite.
 • Aby ste získali lásku….naplňte sa ňou, až sa stanete magnetom.  (Charles Haanel)
 • Aby vzťah fungoval, zamerajte sa na to, čo si na tom druhom vážite a nie na to, čo je dôvodom vašich sťažností. Keď sa zameriate na silné stránky, pritiahnete takých ešte viac.
 • Dr.John Hagelin – kvantový fyzik a odborník na zásady spolužitia: Naše telo je skutočne výtvorom našich myšlienok. V medicíne začíname chápať, do akej miery má charakter myšlienok a emócií rozhodujúci vplyv na fyzickú podstatu, štruktúru a funkciu nášho tela.
 • Dr.Ben Johnson, lekár, autor a popredná osobnosť v oblasti energetického liečiteľstva: Existuje tisíc rôznych diagnóz a chorôb. Sú to jednoducho naše slabé články a majú jedinú príčinu: stres. Ak reťaz vystavíte dostatočne veľkej záťaži, jeden z článkov povolí. A rovnako je to s telom.
 • Dr.John Demartini: Naša fyziológia vytvorí nemoc, čím nám dáva spätnú väzbu, čím nám oznamuje, že naša perspektíva nie je vyvážená alebo že nás nenapĺňa láska a vďačnosť. To znamená, že signály a symptómy nášho tela nie sú ničím strašným.
 • Smiech je najlepší liek.
 • Bob Proctor: Nemoc nemôže prežiť v tele, ktoré je v zdravom emocionálnom stave. Vaše telo sa každú sekundu zbavuje miliónov buniek a zároveň vytvára milióny nových buniek.
 • Prechovávajte myšlienky na dokonalosť.
 • Prostredníctvom myslenia môžete získať dokonalý zdravotný stav, dokonalé telo, optimálnu hmotnosť a večnú mladosť. To všetko môžete realizovať dôsledným myslením na dokonalosť.
 • Odstráňte fyziologický stres z tela a telo urobí to, na čo bolo naprogramované. Uzdraví sa.
 • Človek sa stáva tým, na čo myslí.
 • Smiech priťahuje radosť, odstraňuje negativitu a vedie k zázračnému liečeniu.
 • Predstavy o stárnutí sú iba v našej mysli, odstráňte teda tieto myšlienky zo svojho vedomia. Sústreďte sa na zdravie a večnú mladosť.
 • Lisa Nicholsová: Všetko, čo chcete – všetka radosť, láska, hojnosť, prosperita, blaženosť – už existuje a všetko je to pre vás pripravené – stačí len natiahnuť ruku. A musíte pocítiť hlad po tých veciach. Musíte mať zámer a zápal pre to, čo chcete a Vesmír vám to doručí.
 • Otvorte náruč všetkému, čo si prajete, aby ste toho mohli dostať ešte viac.
 • Chváľte a žehnajte všetko vo svojom živote! Keď rozdávate chválu a požehnanie, ste na najvyššej frekvencii lásky.
 • Vesmírna myseľ nie je len inteligenciou, ale aj podstatou a táto podstata predstavuje príťažlivú silu, ktorou sa navzájom priťahujú elektróny a podľa zákona príťažlivosti tvoria atómy.
 • Ste duchovná bytosť. Ste energia a energiu nemožno vytvoriť ani zničiť – možno iba zmeniť jej formu.
 • Vesmír vzniká z myšlienky. Sme tvorcami nielen svojho vlastného osudu, ale aj celého Vesmíru.
 • Máte k dispozícii neobmedzené zdroje nápadov. Všetky vedomosti, objavy a vynálezy sa nachádzajú v kozmickej mysli ako možnosti, ktoré čakajú, kým ich ľudská myseľ odtiaľ „nevytiahne“. Všetko máte vo svojom vedomí.
 • Existuje skratka k realizovaniu vašich túžob: berte to, čo chcete získať ako absolútny fakt.
 • Vaša moc spočíva vo vašich myšlienkach, preto buďte uvedomelí. Inak povedané: „Nezabúdajte si pamätať“.
 • Tajomstvo je vo vás, tajomstvo je vo vašich rukách!